AKTUALITY A AKCE


Přijměte pozvání do některého z kostelů naší farnosti v pátek 7.6.2024. Těšíme se na vás na Hradišti ve Lštění a v obou kostelích v Poříčí nad Sázavou.

Zveme vás na společnou pouť (farníků a dalších zájemců) do Sepekova, kde navštívíme poutní kostel ke cti Jména Panny Marie a do Milevska, kde se nachází klášter bratří premonstrátů, bazilika Navštívení Panny Marie a kostel sv. Jiljí.

Na bílou sobotu (30.3.2024) od 13 h do 17 h bude otevřen kostel sv. Havla v Poříčí nad Sázavou k osobnímu ztišení u Božího hrobu.

Na zelený čtvrtek, 28.3. od 14 hodin zveme malé i větší děti na společnou vycházku za Beránkem. Budeme vyprávět velikonoční příběh a plnit různé úkoly. Více info - na letáčku.

6. ledna slavíme svátek Zjevení Páně. Stalo se již tradicí, že se naše farnost každoročně zapojuje do tříkrálové sbírky a koledníci roznáší požehnání do domů v okolí.

Zveme vás k adventnímu zastavení v sobotu 9.12. od 9h do 12h na faře v Poříčí nad Sázavou. Naším hostem bude P. Angel Miquel Aymar. Na programu jsou 2 přednášky, modlitba a možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Srdečně zveme všechny farníky a přátele na pěší pouť z Teplýšovic na Hrádek u Vlašimi v sobotu 23. září. Půjdeme jako v předchozích letech přes Humenec, Třebešice, Moravsko, Bílkovice, Slověnice, Lipiny u Radošovic a Ctiboř (14 km). Cesta je nenáročná, vede krásnou krajinou. Jistě ji zvládnou i "starší" děti školou povinné.

Ať už jste místní, či zdaleka, zveme vás do našich kostelů. Speciálně se pro vás otevřou ve večerních hodinách v pátek 2.6.2023. Přijďte zakusit Boží přítomnost v krásných stavbách, duchovní hudbě, ztišení, setkání s dalšími lidmi,...

V úterý 16.5. vyrážíme na podvečerní farní pouť do Štěchovic, kde bude v 18:00 sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého. Máte-li zájem o společnou dopravu autem, kontaktujte p. Jiřího Pecha nebo o.Ondřeje Kapasného.