Historie a současnost


Dějiny obce Poříčí nad Sázavou

Obec Poříčí nad Sázavou se rozkládá na území kolem řeky Sázavy a jejího přítoku - Konopišťského potoka na rozloze cca 700 ha v nadmořské výšce 263 - 290 m n.m. Poloha obce je 7 km severně od okresního města Benešova a 40 km na jihovýchod od hlavního města Prahy.
Obec Poříčí vznikla spojením městečka Poříčí a osad Balkovice a Kouty. Její starou historii dokládají dva dochované románské kostely, které patří ke klenotům umění raného středověku v naší zemi. Je to kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Havla. O nich se dočtete více v kategorii Kostely a kaple.


První písemné prameny se zmiňují o Poříčí již v roce 1351. V Poříčí nad Sázavou stávala tvrz, prvně připomínaná v 16. století. Hned v následujícím 17. století však přestala sloužit jako sídlo vrchnosti a byla přestavěna na hospodu Na mýtě (jak prozíravé!). Název měl asi souvislost s vybíráním mýtného na nedalekém mostě.


Dějiny obce jsou nerozlučně spjaty s obdobím husitských válek. U bývalého brodu přes řeku Sázavu se v Poříčí odehrála dne 14.5. 1420 bitva, v níž vojsko vedené Janem Žižkou, porazilo v nočním střetnutí šiky katolických pánů ze Šternberka, Dubé a dalších stojících na straně císaře Zikmunda. Vypráví se, že vojsko táhlo v tu dobu na pomoc obléhané Praze. Tuto událost připomíná žulový památník u železničního přejezdu z r. 1924.


Mezi významné stavby se řadí budovy škol v obci. Nejstarší škola se uvádí ve farní kronice od roku 1680, původně dřevěná, po povodni 30.5. 1757 na stejném místě postavená zděná jednopatrová.

Významnou stavbou je také kamenný most na státní silnici Praha - Linec z r. 1850. Na místě dříve dřevěného, zakrytého mostu byl postaven dodnes používaný most ze žulových kvádrů o pěti obloucích na šesti pilířích.
Příznivá poloha v údolí řeky Sázavy je vhodná pro vodní sporty, rybolov, koupání, turistiku a rekreaci. Na území obce je postaveno cca 320 rodinných domů a přibližně 540 rekreačních chat.