ŽIVOT FARNOSTI


Výuka náboženství v roce 2023/2024

Výuka náboženství je neodmyslitelnou součástí nabídky aktivit pro děti ve farnosti. S dětmi se scházíme a povídáme si o Pánu Ježíši, dozvídáme se o něm víc, o tom, jak nás má rád, touží být s námi, pomáhat nám, radovat se s námi, být s námi v našich trápeních.

Děti školou povinné (společně nebo rozdělené skupiny dle počtu zájemců) 

Od září roku 2023 výuka bude probíhat na školách

Úterý v Poříčí nad Sázavou od 19. září

od 14:30-15:15 – první stupeň

– od 15:30-15:15 – druhý stupeň

po domluvě s panem ředitelem, kvůli režimu školy,
výuka nakonec bude probíhat na faře v Poříčí

Středa 14:00 na ZŠ v Čerčanech od 20. září

Pátek 12:30 na ZŠ v Teplýšovicích od 22. září

Přihlášky na WEBU nebo při první hodině

V případě otázek se obraťte na kněze farnosti - P. Ondřej Kapasný, 731 622 988, kapasnyo@gmail.com.

Přihláška do náboženství

Biřmování

Druhá svátost v uvedení do křesťanského života. Každý křesťan ji má přijmout. V ní dostává dary Ducha svatého, aby mohl plnit úkoly křesťanského života. Nikdy není pozdě, lze přijmout v každém věku. Obvykle po 15. roku života. Přihlášení na přípravu na biřmování

Káva po mši

Každou 1. neděli v měsíci, po mši v Poříčí (cca od 9:30)  se fara otevírá pro všechny příchozí.  Je zde připraven čaj a káva. Vítáno je přinesení drobného občerstvení.


Zkouška chrámového sboru

Čtvrtek od 18:30 na faře.

Kontakt: dr. Martin Herda, tel. 602 263 941

Adorace

  • 1. pátek 19:00 – 20:00 v kostele sv. Petra
  • každý čtvrtek 19:00 – 22:00 v kostele sv. Havla

Modlitební setkání

  • Domácí skupinka modlitby růžence
  • Společenství Fatimského apoštolátu - 1. sobotu v měsíci od 19:00 na faře
    (kontakt: Vlastík Hubička, tel. 603 463 412)