Pouť do Sepekova a Milevska 1.5.2024

09.04.2024


Zveme vás na společnou pouť (farníků a dalších zájemců) do Sepekova, kde navštívíme poutní kostel ke cti Jména Panny Marie a do Milevska, kde se nachází klášter bratří premonstrátů, bazilika Navštívení Panny Marie a kostel sv. Jiljí. 

Předběžný program

8:15 Požehnání na cestu – sv. Havel

8:30 Odjezd z Poříčí n. S.

10:00 Sepekov - mše sv., prohlídka

12:00 Společný oběd v Milevsku

13:00 Klášter v Milevsku – prohlídka (60 min)

16:00 Návrat do Poříčí


Doprava - osobními auty

Pro přihlášení a domluvu dopravy prosíme kontaktujte Jiřího Pecha

jiri.pech.111@seznam.cz, mob. 724 066 840.