Odpustky pro duše v očistci

31.10.2021

Jak získat Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Podmínky:

 1. Být pokřtěný v katolické církvi
 2. Nebýt v kanonickém trestu
 3. Být ve stavu milosti posvěcující, a to alespoň na konci vykonání předepsaných skutků.
  Přijmout svátost smíření stačí v předcházejících dnech

 4. Mít úmysl odpustek získat

 5. Nemít zalíbení v žádném, ani v lehkém hříchu

 6. V den, kdy chci získat odpustek přijmout Nejsvětější svátost

 7. a) 1. a 2.listopadu

  návštěva kostela nebo hřbitova

  Modlitba za zemřelé
  Vyznání víry,
  Otče náš..., Zdrávas..., Sláva Otci...
  Modlitba na úmysl Sv. otce

  b) 3. - 8. listopadu
  Apoštolská Penitencierie rozšířila možnost získat odpustky pro duše v očistci na celý listopad 2021

  - v ČR již od 25. října

  pouze návštěva hřbitova
  Modlitba za zemřelé
  Vyznání víry,
  Otče náš..., Zdrávas... Sláva Otci...
  Modlitba na úmysl Sv. otce

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává pouze částečný odpustek.