Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou

Vítejte na stránkách naší farnosti

Pastýřský list
otce arcibiskupa Graubnera
o manželském katechumenátu

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Výuka náboženství je neodmyslitelnou součástí nabídky aktivit pro děti ve farnosti. S dětmi se scházíme a povídáme si o Pánu Ježíši, dozvídáme se o něm víc, o tom, jak nás má rád, touží být s námi, pomáhat nám, radovat se s námi, být s námi v našich trápeních.

Děti školou povinné (společně nebo rozdělené skupiny dle počtu zájemců)

Od září roku 2023 výuka bude probíhat na školách

Úterý v Poříčí nad Sázavou od 14:30-15:30 na faře 

Středa 14:00 na ZŠ v Čerčanech od 20. září

Pátek 12:30 na ZŠ v Teplýšovicích od 22. září

Přihlášky na WEBU nebo při první hodině

V případě otázek se obraťte na kněze farnosti

 P. Ondřej Kapasný, 731 622 988, kapasnyo@gmail.com.


Přihláška do náboženství


Deus caritas est

„Bůh je láska.“