Tříkrálová sbírka 2023

30.01.2023

Je to již 11 let co se účastníme Tříkrálové sbírky. Do koledování se zapojilo 6 skupinek a bylo 6 stacionárních míst. Celkem 18 dětí..

Díky štědrosti dárců se i v této době zatím vybralo celkem 38 357 ,- v kasičkách a elektronicky zatím přišlo 1050,- (elektronika platí do konce března). 

Na rozdělení zatím zůstane celkem 39 407,-.Z toho 15 700,- se použije na náklady s provozem domácího hospice Dobrého pastýře, 15 700,- pro RUAH na domácí paliativní péči a 7 900,- zůstane ve farnosti pro pomoc potřebným. Upřímné díky všem koledníkům, vedoucím skupinek a také provozovatelům míst na stacionární kasičky (Poříčí: OÚ a COOP -, Čerčany: Lékárna, Benea, Trafika, OÚ )