Farní pouť na Hrádek u Vlašimi - 23.9.2023

11.09.2023

Srdečně zveme všechny farníky a přátele na pěší pouť z Teplýšovic na Hrádek u Vlašimi v sobotu 23. září. Půjdeme jako v předchozích letech přes Humenec, Třebešice, Moravsko, Bílkovice, Slověnice, Lipiny u Radošovic a Ctiboř (14 km). Cesta je nenáročná, vede krásnou krajinou. Jistě ji zvládnou i "starší" děti školou povinné.

Každý poutník si může zvolit svůj úmysl poutě, o který chce prosit milosrdného Boha a Pannu Marii. Na Hrádek dojdeme kolem 14 hod. Mše svatá bude slavena v kostele sv. Matouše od 14,30 hod.

Cestu z Hrádku bychom vyřešili operativně – autem, příp. vlakem z Vlašimi (5,5 km od Hrádku) do Benešova, kde bychom byli v 17,27 (příp. 19,27) hod.

Po předchozí domluvě je možné se připojit i cestou.

Délka: 14 km (tempo ca 4 km/hod.)

S sebou: pití a jídlo na celý den (oběd cestou z vlastních zásob), dobré boty, kterým nevadí projití mokrou travou; "pláštěnku" (lze na ní i sedět)


Trasa:

Teplýšovice – odchod v 9,00 hod. od kostela sv. Havla (14 km na Hrádek)

Humenec kaplička sv. Jana Nepomuckého – ca 9,15 (u kapliček se krátce pomodlíme)

Třebešice kaplička sv. Jana Nepomuckého – ca 10,00

Bílkovice kaple sv. Antonína Paduánského – ca 11,15 (11,30) (6 km na Hrádek)

Slověnice kaple sv. Václava – ca 12,10

Lipiny u Radošovic kaplička se soškou Panny Marie (oběd z vlastních zásob ca 12,30– 13,15)

Ctiboř kaple sv. Jana a Pavla – na Hrádek půjdeme po polní cestě (vlevo od silnice) ca 13,45

Hrádek kostel sv. Matouše – příchod ca 14,00 mše svatá od 14,30 v kostele sv. Matouše

PS: Do Teplýšovic jede z Benešova (nádraží) autobus č. 770 v 7,58 hod.. 


Bližší informace u otce Ondřeje Kapasného (mobil 731 622 988, email: kapasnyo@gmail.com). Prosím ozvěte se, kdo může nabídnout místo v autě, příp. naopak potřebuje dovoz.