Farnost Poříčí nad Sázavou

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Modlitební společenství

Email Tisk PDF

O našem modlitebním společenství

Začalo to v září roku 2004. Pár (doslova čtyři) nadšenců pocítilo volání ke scházení se v modlitebním společenství. Každou středu večer jsme se rozhodli věnovat trochu času sdílení, zpívání a společné modlitbě, abychom tak naplnili požadavek církve a zakusili, zda i tady a teď platí Ježíšova slova "Tam, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, jsem já uprostřed nich".
Po šesti letech můžeme potvrdit, že ta slova platí i dnes.
Byla nám dána milost prožít společně krásné chvíle s jasným vědomím Boží přítomnosti. Aby setkání měla nějakou podobu a my zúčastnění jakousi formaci, rozhodli jsme se uspořádat v roce 2005 seminář obnovy v Duchu svatém. Je to soubor setkávání po dobu devíti týdnů s duchovním programem, jehož cílem je prohloubení osobního vztahu s Bohem. Jeho základem jsou přednášky na určité téma týkající se života každého křesťana. Bez výjimky. Například: Bůh tě miluje osobně, Ježíš je Pánem tvého života, Ježíš tě naplňuje Duchem sv., Duch ti dává dary a milosti a včleňuje tě do těla církve atd. Neposledním krokem, ke kterému takovýto seminář vede, je naučit se pravidelnému čtení Písma. Na každý den je vybrán úryvek z Bible a je připojen srozumitelný komentář pro osobní soukromé rozjímání.
V roce 2006 na jaře jsme uspořádali kurzy Alfa. Jsou to také pravidelná setkávání se zaměřením na ty, kteří o Bohu, křesťanství a církvi mnoho nevědí. Je to také série velmi kvalitních přednášek. Mimochodem, my mnozí "ostřílení dlouholetí křesťané" jsme byli usvědčeni, jak chabé jsou mnohdy naše vědomosti o těch nejpodstatnějších věcech naší víry. Důležitou součástí těchto kurzů je společná večeře. Tady se mnoho farnic ukázalo v tom nejlepším světle svého kuchařského umění.
Od září 2006 pravidelná setkání na faře v Poříčí opět pokračovala.
Na konci roku 2006 se začaly ozývat dotazy, kdy budou zase nějaké kurzy Alfa. Tak jsme se pustili do dalšího běhu. Zájemců bylo tentokrát kolem třiceti, tak jsme zvolili nové místo a to restauraci Na Pyšelce. Je to romantické místečko přímo u zastávky vlaku na trase Praha - Benešov.
Přihlásili se lidé ze širšího okolí, několik dokonce z Prahy. Ani tento běh nás nezklamal. Znovu potvrdil, že místní církev potřebuje žít a dýchat z plných plic. K tomu dýchýní patří společné slavení eucharistie, přijímání svátostí, ale i společné sdílení, společná modlitba, docela obyčejné přáteství nevyjímaje. Tento kurs skončil rozlučkovou večeří ve středu 2. května.
Od následující středy se budeme opět setkávat jako ekumenické společenství na faře v Poříčí nad Sázavou. A to každou středu od 19:00 hod. Součástí programu je společná modlitba uctívání našeho Pána, zpěvy s kytarou, bubnem a cimbály dunivými a přátelské povídání o čemkoli, co prožíváme. Setkání končí modlitbou Páně a mnohdy požehnáním otce Andrzeje. Pokud byste se chtěli kdykoli připojit, jste srdečně zváni.

Středeční modlitební setkávání
Pokračuje každou středu na faře od 19 hodin. Na programu je chvíle ztišení před Boží tváří, modlitba chvály a díků, přímluvná modlitba za vše, co nám leží na srdci. Často se koná i nějaké vyučování. Během prázdnin jsme si četli Ježíšova podobenství z Nového zákona, sledovali širší historické souvislosti a meditovali nad nimi. Rozvažovali jsme o tom, co tato podobenství říkají nám v naší životní situaci.
Poslední středu v měsíci, tj 26. září bude možnost zhlédnout přednášku papežského kazatele Pátera Raniera Cantalamessy na téma Eucharistie - Chléb života. Další středu 3. října si poslechneme sestru Veroniku Barátovou z Komunity Blahoslavenství. Na letošní konferenci hovořila na téma "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl".
Program dalších týdnů bude postaven na knize "Uzdravení rodových kořenů" od anglického psychiatra Dr. Kenetha Mc Alla. Zabývá se problematikou narušení rodinných vztahů, výskytem mimořádných tragických událostí v rodinách a nabízí řešení jak z tohoto "prokletí" ven. Ze své lékařské praxe došel k přesvědčení, že mnozí pacienti trpící zdánlivě příznaky psychických nemocí jsou ve skutečnosti obětí negativní duchovní zátěže svého rodu a jeho historie. V této knize popisuje své zkušenosti s duchovním uzdravováním rodu a rodových kořenů člověka.

Aktualizováno Úterý, 28 Září 2010 09:36