Farnost Poříčí nad Sázavou

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí nad Sázavou

kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí nad SázavouKostel sv. Petra a Pavla stojí na pahorku nad starou cestou, která kdysi dávno vedla z Prahy do Lince. Patří k nejpozoruhodnějším románským památkám u nás. Byl postaven pravděpodobně na začátku 12. století. Je to tribunová stavba, o čemž svědčí původní vchod na emporu na severní straně hranolovité věže ve výši asi tří metrů. Dnes je ovšem zazděný. Mohutná věž na západní straně je prolomena dvěma řadami podvojných okének. Vstup je možný od západu barokním portálem.


Loď je obdelníkovitá, strop plochý, v jižní zdi jsou dvě románská okénka, v severní pouze jedno. Původní portál byl na jižní straně lodi. Asi ve 13. století byl vnější vchod na tribunu zazděn. Z toho můžeme usuzovat, že šlechtický dvorec, který se v nejstarších dobách pravděpodobně nacházel v blízkosti věže, zanikl nebo byl postaven dál od kostela. V místě původního sídliště byla nalezena keramika pocházející z 12. - 13. století. V roce 1677 byl v rámci dalších úprav zazděn i jižní portál a zhotoven dnešní vstup v západní straně věže.


V roce 1914 byly v apsidě objeveny figurální malby. Zcela odkryty a restaurovány byly v roce 1935 Františkem Fišerem. Jsou to výjevy ze života Pána Ježíše a zřejmě také sv. Petra. V lodi je sv. Kateřina a Zvěstování Panně Marii (druhá polovina 14. stol.).


Zařízení interiéru je barokní. Hlavní oltář pochází z roku 1680, dva postranní od Ferdinanda Zelenky z Nespek se datují kolem r. 1715. Kopii Raffaelovy Madony di Foligno maloval Josef Hellich v roce 1838 v Římě.


Ve věži visí dva staré zvony. První (větší) je z roku 1507 s latinským nápisem a menší zvon z roku 1599 má nápis český.

Aktualizováno Pondělí, 27 Září 2010 10:24