Farnost Poříčí nad Sázavou

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vážení přátelé,

vítáme Vás na stránkách farnosti Poříčí nad Sázavou!

Jsme velice rádi, že jste k nám zavítali a věříme, že se zde budeme setkávat i nadále.

Noc kostelů 2020

Letošní Noc kostelů se, dá-li Pán, uskuteční v pátek 12. června 2020 (původně plánovaný termín byl z důvodu pandemie posunut). V naší farnosti se chystáme otevřít kostely v Poříčí a na Hradišti. Nyní upravujeme programy. Má-li někdo chuť se zapojit, je srdečně vítán.

Prosíme o modlitbu za celou akci – za všechny, kdo Noc kostelů připravují, i za návštěvníky. De facto půjde o první možnost vyjít ven do kostela pro širší veřejnost. Kéž všichni příchozí zakusí Boží dotek.

Bližší informace naleznete na www.nockostelu.cz koncem května.

                                                                                                                                                      Lenka Edrová a kol.                                  

Informace  květen

   Během května se pomalu začnou uvolňovat karanténní opatření a já už se těším, že s vámi uvidím v kostele. Za šest týdnů mimořádných opatření jsem si znovu uvědomil, že společenství církve nelze plnohodnotně nahradit. Modlil jsem se, ale byl jsem vděčný, když jsem se mohl pomodlit společně s někým. Denně jsem sloužil mši svatou, ale byl jsem rád, když mě lidé pozvali, abych ji sloužil ve společenství s nimi. S vděčností jsem také sloužil středeční mše svaté v hospici pro zaměstnance a pacienty. Měl jsem dost času na to, abych dal do pořádku administrativní záležitosti, ale jak jsem byl rád, když přišli lidé, kteří potřebovali mou službu.

   Velikonoce, největší svátky roku, byly opravdu zvláštní. Zjednodušené obřady vyžadovaly méně náročnou přípravu, měl jsem víc času na individuální svátosti smíření. Jsem rád, že se podařilo společným úsilím zajistit online přenosy obřadů, protože podle zpětné reakce tato služba byla vděčně přijata, ale to mi nenahradilo osobní kontakt s lidmi v kostele. Téměř prázdný kostel na Zelený čtvrtek mi tolik nevadil, obřady Velkého pátku byly dokonce moc krásné, protože jejich niternému charakteru nevadil malý počet věřících. Zato velikonoční vigilie bez lidí byla smutná.

   S touhou a netrpělivostí vyhlížím dny, kdy se s vámi opět bez obav a pravidelně budu moci setkávat.

                                                                                                                                               Martin Janata

 Předpokládaný výhled na květen

    Jak víte, od 27.4. jsou povoleny bohoslužby do 15 zúčastněných osob, od 11.5. do 30 osob a od 25.5. do 50 osob. V Poříčí tedy budou u sv. Petra bohoslužby od středy 29.4. podle obvyklého pořádku. Mimořádné mše svaté budou ve čtvrtek 14.5. na svátek sv. Matěje v 18 hodin, v sobotu 16.5. na svátek sv. Jana Nepomuckého v 8.30 hodin a v sobotu 30.5. bude tradiční Svatodušní vigilie v 19.45 hodin. U sv. Havla budou mše svaté od neděle 3.5. a májové pobožnosti o nedělích v 17 hodin. V Soběhrdech  budou mše svaté od soboty 2.5. od 18.30 hodin. V Čerčanech  v hospici nebudou v květnu mše svaté pro veřejnost. Ve Vranově a v Teplýšovicích budou mše svaté od pátku 1.5. podle obvyklého pořádku. V Kozmicích bude první mše svatá v neděli 10.5. a v Ostředku se sejdeme na poutní mši svaté 17.5. a pak 24.5. ve 12.45 hodin.

   Nedělní mše svaté z Poříčí budou snad opět přenášeny online a tak vás prosím, abyste nepřekračovali povolené početní limity. Zvažte zdravotní rizika a pokud myslíte, že byste mohli ohrozit zdraví své či vašich bližních, zůstaňte raději ještě pár neděl doma.

Svátostí smíření rád posloužím kdykoli. V Poříčí na faře nebo u vás.

Domluvte se v případě zájmu na tel 605704526.

Martin Janata

PŘEHLED ON-LINE PŘENOSŮ POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU


Mše svatá neděle 26.04.2020 v 08,30 hod,                      !!!    Tato mše svatá je nehrána s odkazem    

Živé vysílání - kostel sv. Havla Poříčí nad Sázavou                          https://youtu.be/sItUaodj_yA    !!!

https://youtu.be/MjqP0jXcvvk


Mše svatá neděle 03.05.2020 v 08,30 hod,

Živé vysílání - kostel sv. Havla Poříčí nad Sázavou

https://youtu.be/ccLagmjL7D4


Mše svatá neděle 10.05.2020 v 08,30 hod,

Živé vysílání - kostel sv. Havla Poříčí nad Sázavou

https://youtu.be/7N_4rnfNqic


Mše svatá neděle 17.05.2020 v 08,30 hod,

Živé vysílání - kostel sv. Havla Poříčí nad Sázavou

https://youtu.be/NohL4wfL41c


Mše svatá neděle 24.05.2020 v 08,30 hod,

Živé vysílání - kostel sv. Havla Poříčí nad Sázavou

https://youtu.be/sItUaodj_yA 


Mše svatá neděle 31.05.2020 v 08,30 hod,

Živé vysílání - kostel sv. Havla Poříčí nad Sázavou    

https://youtu.be/G2u0RZ54KLM